Gezonde school

IKC Het Palet is een Gezonde School en heeft het bijhorend vignet. Dit vignet is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Naast de fysieke gezondheid dragen we ook zorg voor de geestelijke gezondheid van onze kinderen en willen we de creatieve ontwikkeling van de kinderen breder stimuleren. Creatieve activiteiten dragen bij aan de zelfstandigheid van kinderen en leren ze op creatieve wijze problemen op te lossen.

Het Palet zorgt voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige omgeving, een fris klimaat én ze hebben aandacht voor de persoonlijke, sociale en creatieve ontwikkeling van de kinderen. Dit draagt bij aan een gezondere leefstijl, talentontwikkeling, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Het IKC heeft de themacertificaten voor voeding welbevinden en bewegen. Dit uit zich door:
 

  • Gezond traktatiebeleid, gratis schoolfruit, gezonde pauzehap en lunch, kraanwaterschool.
     
  • Veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en veilig pedagogisch klimaat met o.a. het antipestprogramma Kiva en de Gouden/Zilveren weken. (Boaz Bijleveld)
  • individuele coachtrajecten door Kindercoachpraktijk Sneek
  • Rots en Watertrainingen door Kindercoachpraktijk Sneek
     
  • Focussen op goed bewegen door organiseren van schoolpleinlessen ondersteund door BV- sport (o.a. Kingen), gymlessen door een vakleerkracht van BV- sport, het Sport Oriëntatie Programma (SOK) en PSO en de vele sportieve activiteiten tijdens en na schooltijd.

Dagopvang 0-4 jaar

In ons kinderdagverblijf worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen in een speciaal ingerichte ruimte. De groep bestaat uit maximaal 12 kinderen bij elkaar. De kinderen komen minimaal twee dagdelen per week. De kinderen worden begeleid door gediplomeerde beroepskrachten van stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie

Speelleergroep peuters 2-4 jaar

Vier ochtenden in de week wordt er peuteropvang georganiseerd door Stichting Kinderopvang Friesland. Peuters kunnen onder begeleiding van gediplomeerde pedagogisch medewerkers twee of drie ochtenden spelen. Zo kunnen ze wennen aan het omgaan met elkaar en wordt de overgang naar school soepeler.
Meer informatie

Openbaar basisonderwijs 4-13 jaar

Kinderen verschillen en ook de wijze waarop kinderen leren kan anders zijn. Bij de instructie wordt in elke klas gewerkt met drie groepen, waarbij wordt gekeken welke instructie zij nodig hebben. Ook de moeilijkheidsgraad en de hoeveelheid leerstof verschilt per groep. Al jong leren we de kinderen een grote mate van zelfstandigheid.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

We bieden voorschoolse en naschoolse opvang. De kinderen worden opgevangen in een voor hen speciaal ingerichte ruimte, waarin individueel spel, groepsactiviteiten, gezelligheid en een vertrouwde sfeer worden geboden. Onze professionele medewerkers zijn betrokken en zorgen voor een plezierige en veilige omgeving. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing, en stimuleren het nemen van initiatieven. Naast VSO en BSO bieden we ook vakantieopvang.