Ons IKC

IKC Het Palet is een Integraal Kind Centrum (IKC) in het hart van de wijk Huizum-West en grenzend aan de wijk Nijlân. Samen met kinderopvang Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) bieden we elke dag een plek aan de kinderen waar ze kunnen spelen, ontdekken en leren. Op ons IKC is plaats voor 12 kinderen van 0 tot 4 jaar in de kinderdagopvang en voor 16 kinderen van 2 tot 4 jaar op de speelleergroep (peutergroep). Op school zitten ongeveer 150 leerlingen die in kleurrijke groepen, op verschillende manier worden opgevangen en les krijgen.

We zijn een integraal kindcentrum waar iedereen samen werkt vanuit één visie, één team en één plan. Bij IKC Het Palet worden, baby's, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd en wordt het aanbod en het onderwijs afgestemd op de behoeften van het kind.

Dagopvang 0-4 jaar

In ons kinderdagverblijf worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen in een speciaal ingerichte ruimte. De groep bestaat uit maximaal 12 kinderen bij elkaar. De kinderen komen minimaal twee dagdelen per week. De kinderen worden begeleid door gediplomeerde beroepskrachten van stichting Kinderopvang Friesland.
Meer informatie

Speelleergroep peuters 2-4 jaar

Vier ochtenden in de week wordt er peuteropvang georganiseerd door Stichting Kinderopvang Friesland. Peuters kunnen onder begeleiding van gediplomeerde pedagogisch medewerkers twee of drie ochtenden spelen. Zo kunnen ze wennen aan het omgaan met elkaar en wordt de overgang naar school soepeler.
Meer informatie

Openbaar basisonderwijs 4-13 jaar

Kinderen verschillen en ook de wijze waarop kinderen leren kan anders zijn. Bij de instructie wordt in elke klas gewerkt met drie groepen, waarbij wordt gekeken welke instructie zij nodig hebben. Ook de moeilijkheidsgraad en de hoeveelheid leerstof verschilt per groep. Al jong leren we de kinderen een grote mate van zelfstandigheid.
Meer informatie

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

We bieden voorschoolse en naschoolse opvang. De kinderen worden opgevangen in een voor hen speciaal ingerichte ruimte, waarin individueel spel, groepsactiviteiten, gezelligheid en een vertrouwde sfeer worden geboden. Onze professionele medewerkers zijn betrokken en zorgen voor een plezierige en veilige omgeving. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing, en stimuleren het nemen van initiatieven. Naast VSO en BSO bieden we ook vakantieopvang.